B2B e-handel

Nå nya kunder

Bättre kundhantering

Ökad merförsäljning

Bättre analysverktyg

Integration till ERP & CRM

Öppen, stängd eller hybrid

Kundunika kataloger och priser

Offertförfrågningar

Kundgrupper och företagsstruktur

Kombinerad B2B, B2C och/eller D2C e-handel

Segmentering och marknating automation

Snabba och återkommande beställningar

Punchout, OCI cXML & Peppol

Betalningslösningar

Hör av dig så berättar vi mer