Alla pratar headless CMS och det finns goda anledningar till det